Thursday, March 22, 2018

Yêu súng hơn yêu người

1 comment:

  1. Nhìn hình như vầy thì nhất định yêu người hơn yêu súng, dù có bị một viên thủng tim, anh vẫn nhất định không đổi ý : "Yêu người hơn yeu súng"

    ReplyDelete